Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
Consulta pública Pla Mobilitat Urbana Sostenible Municipal 2025
 • En data 25 de gener de 2022, per Decret 2022/97 d’aquesta Alcaldia, s’acorda, sotmetre a consulta pública de 30 dies hàbils mitjançant anunci a la Seu Electrònica Municipal d'Arenys de Mar, del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Municipal 2025 d'Arenys de Mar.

  En compliment d’aquest acord i del que disposen els articles 5.1 i 8.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es disposa l’obertura d’un període de 30 dies hàbils a comptar des la publicació d’aquest anunci al tauler d’edictes municipal i al BOP Barcelona, a fi que els/les ciutadans/es d’Arenys de Mar, puguin presentar suggeriments i /o al·legacions al contingut del projecte de Pla Mobilitat Urbana Sostenible Municipal 2025 d’Arenys de Mar, elaborat pels serveis tècnics municipals en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.
  Arenys de Mar a 26 de gener de 2022

  L’Alcaldessa
  Annabel Moreno

 • Documentació

  Fitxer Acrobat-PDF de (180.8kB)

  Fitxer: ANUNCI_PLA_DE_MOBILITAT.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 180.8 kB

  Presentació

  Fitxer Acrobat-PDF de (30.94MB)

  Fitxer: PMUS_ArenysdeMar_Document_I_Memoria_2020.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 224
  Mida: 30.94 MB

  Presentació sintesi  

  Fitxer Acrobat-PDF de (11.37MB)

  Fitxer: PMUS_ArenysdeMar_Document_IV_SA_ntesi_del_Pla.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 62
  Mida: 11.37 MB

  Fitxer Acrobat-PDF de (3.23MB)

  Fitxer: PMUS_ArenysdeMar_SA_ntesi_PlaAcciA_.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 16
  Mida: 3.23 MB

Publicat l'1 de febrer de 2022
Imprimir
^